Hướng Dẫn Đặt Hàng Online

Bước 1: Vào Link website: https://tohfish.com

hướng dẫn đặt hàng

Bước 2: Có thể đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản thành viên để mua hàng thường xuyên và hưởng nhiều ưu đãi hơn.

hướng dẫn đặt hàng 1

hướng dẫn đặt hàng 2

Bước 3: Chọn sản phẩm, chỉnh số lượng tùy thích, bấm nút thêm vào giỏ hàng

hướng dẫn đặt hàng 3

hướng dẫn đặt hàng 4

Bước 4: Xem giỏ hàng, điều chỉnh số lượng cần mua, sau đó bấm nút thanh toán

hướng dẫn đặt hàng 6

Bước 5: Nhập họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ cụ thể

hướng dẫn đặt hàng 7

Bước 6: Nhập mã khuyến mãi nếu có (ví dụ: BAOTUSACHT6, TOTCHOTIMMACH, ...), sau đó nhấp vào nút "Sử Dụng"

hướng dẫn đặt hàng 9

Bước 7: Hoàn tất đơn hàng

hướng dẫn đặt hàng 10

hướng dẫn đặt hàng 11